OKAPI KUNSTIRESIDENTUUR
Iga kunstniku kavandatud residentuuri periood on 1 kuu.
See hõlmab nii Okapi galerii stuudiokasutust Tallinnas kui ka lühikesi inspiratsioonireise
Eesti maapiirkondadesse Jälgimäel Harjumaal, Olustveres Viljandimaal ja Luhinal,
Kohtla looduskaitsealal Saaremaal. Samuti on võimalik, et 2 kunstnikku on residentuuris korraga,
kui nende kunstivisioonid ja ideed on sarnased või sobivad koos töötamiseks.
Peamine residentuuriruum on Okapi galerii Tallinna vanalinnas, mis toimib nii galeriina
kui ka residentuurina, kus on kogu residentuuri perioodi vältel saadaval ruum
ja põhivarustus klaas- ja fototööks ning uurimistööks.
Iga residentuuris viibiva kunstniku erivajadusi arutatakse ja korraldatakse eraldi.
Spetsiifilisemateks töödeks on võimalik kasutada meie partnerite suuremat fotostuudiot
ja klaasikunsti stuudiot koos sulatusahjuga Jälgimäel või klaasitöö stuudiot Olustveres.
Suveperioodil pakume võimalust viibida nädal aega Saaremaa saarel asuvas looduskeskuses
ja linnuvaatluspaigas Luhinal.
Okapi kaheliikmeline personal Birgit Pählapuu ja Temuri Hvingija saadab ja abistab kõiki elanikke.

OKAPI GALERII TALLINN

FOTO-VIDEO STUUDIO

OKAPI KUNSTIRESIDENTUUR / SAAREMAA