/ VIA BALTIC 2017

OKAPI Galerii esitleb Mehhiko kunstniku Niña Yharedi performatiivset projekti Via Baltic
tutvustavat näitust

Niña Yhared (1814) on Mehhiko päritolu kunstnik, kes peamiselt resideerub Eestis ja Leedus. Niña tegutseb
performance-kunstnikuna, olles läbi viinud vähemalt 80 erinevat peformance’it nii Mehhikos kui ka mujal
maailmas. Yharedi huviks on oma tegevuspraktika käigus uurida lähemalt naiseks olemist, naise
emantsipeerumist ja selle võimalikkust. Ühtlasi soovib ta vaadelda kuidas globaalsel tasandil on naiseks
olemisel olnud ajalooliselt ühisjooni, püüdeskaardistada selle sotsiaalseid, füüsilisi kui ka nähtamatuid piire.

Selle uurimuse läbi viimiseks on Yhared intervjueerinud mitmeid erinevaid naiskunstnikke maailma eri paikades ning tulemuse vormistamiseks on ta kasutanud oma keha. Akadeemilisem uurimus on koondatud tema
doktoritöösse, mis kannab pealkirja „Feminine Migrations. Blog of the performative creation of women artists in
transit, in the global scene of the century XXI“ ning millest kontseptuaalselt tema Map on my skin“ seeriasse
kuuluvad performance’id on lähtunud.

Eesti seisukohast on tähtis, et Yhared on koostööd teinud ka Non Grata kollektiiviga, korraldades festivali
Diverse Universe ja projekti “Via Baltic” OKAPI Galeriis.

Piiride küsimus huvitab Yharedi ka tema uues projektis. Via Baltic võtab vaatlus alla varsti juba pea 30 aastat
tagasi aset leidnud toona suurima kodaniku algatusel põhineva aktsiooni, Balti keti, mille eesmärgiks oli seista Balti riikide iseseisvuse eest. Yhared tõstatab oma performance’is küsimusi rahvuse, vabaduse ja piiride ümber. Samuti ajaloomällu talletunud sündmust taaskehastades tekib paratamatult esile küsimus, et mida ja kuidas me seda sündmust mäletame.  See võib olla erinev niiisiklikul kui ka ideoloogilisel tasandil. Teise kultuuriruumi
taustaga Yhared omab justkui puhast pilku meie jaoks tähendusrikkale sündmusele.